TINGIMUSED

SIMONE CRAFTFURN SOTSIAALMEEDIA TARBIJAMÄNGUDE KORRALDAMISE TINGIMUSED

1.Tarbijamänge korraldab Simone Craftfurn OÜ (edaspidi korraldaja)

2.Tarbijamänge viiakse läbi Simone Craftfurn OÜ sotsiaalvõrgustiku lehtedel.

3.Tarbijamängudes võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud (edaspidi Kampaanias osaleja) välja arvatud Simone Craftfurn OÜ töötajad.

4. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud tingimustele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

5. Tarbijamäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

6. Tarbijamängude võitja nimi avaldatakse Simone Craftfurn Facebooki lehel.

7. Tarbijamängu võitjaga võetakse ühendust hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist Facebooki sõnumi kaudu.

8. Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust ning seejärel lepitakse kokku võidu üleandmise üksikasjad.

9. Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga sõnumi teel ühendust vastava sotsiaalmeedia kanali kaudu, kus tarbijamäng korraldati.

10. Kui Korraldaja ei saa võitjaga ühendust 5 tööpäeva jooksul võitja nime avaldamisest sotsiaalmeedia lehel, jätab Simone Craftfurn OÜ endale õiguse keelduda võidu väljastamisest.

11. Juhul, kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata.

12. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi Korraldaja ei kompenseeri.

13. Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu.

14. Välja loositud auhinnaga ei kaasne tähtajalist kohustust ega muid kohustusi.

15. Korraldajal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest sotsiaalmeedia vahendusel.

16. Tingimuste olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest kohe sotsiaalmeedia või Simone Craftfurn OÜ kodulehe vahendusel.

17. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine või korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada, mis ei ole tingitud korraldaja süüst) ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

18. Korraldajal on õigus eemaldada tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta tingimustele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valekontot.

19. Tarbijamängudega seotud pretensioonid palume saata aadressile simonecraftfurn@gmail.com

20. Tarbijamängus osalemisega annab osaleja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt kliendiandmete töötlemise põhimõtetele .